Sample.sk

Chemikálie

Pošlite nám požiadavku

Medzi nami hlavné dodávané chemikálie patrí aktivovaný hydrazin hydrát, pod obchodným názvom LEVOXIN.

Je to dezoxidačný prostriedok určený na odplynenie a inhibíciu korózie v parovodných systémoch. Využitie má aj v obehových teplárenských okruhoch, chladiarenských systémoch ako aj prostriedok na konzerváciu počas odstávok. Viac informácií získate na stránke výrobcu.

https://lanxess.com/en/Products-and-Solutions/Products/l/LEVOXIN-

Ďalšie dodávané chemikálie sú hlavne regeneranty a korekčné chemikálie pre úpravu vody určené pre energetické a teplárenské podniky. KBÚ (karty bezpečnostných údajov, prípadne TL (technické listy vieme zaslať na vyžiadanie).

Hydrazínhydrát

Kremčité piesky

Siričitan sodný

Kyselina chlorovodíková

Silikagel

Chlórnan sodný

Hydroxid sodný

Aktívne uhlie

Ditioničitan sodný

Hydroxid  šupinkový

Flokulanty

Čpavková voda

Chlorid železitý

Priemyseľná soľ

Fosforečnan sodný

Tabletovaná soľ

Síran železitý

Hydrazínhydrát

Kremčité Piesky

Siričitan sodný

Tabletovaná soľ

Hydroxid  šupinkový

Aktívne uhlie

Flokulanty

Chlórnan sodný

Ditioničitan sodný

Hydroxid sodný

Chlorid železitý

Silikagel

Priemyseľná soľ

Kyselina chlorovodíková

Síran železitý

Fosforečnan sodný

Čpavková voda