Kompanija SAMPLE Bratislava, s.r.o. je distributer proizvoda za tretman vode, jonoizmenjivačke smole, membrane, hemikalije, pakovanja za hemikalie i hranu i zaptivači.