AKROTMEL S jednozložkové disperzné nestekavé akrylátové pasty. Po vytlačení z obalu vznikne odparením vody plastický tesniaci tmel. Odparovanie vody prebieha od povrchu do hmoty a je závislé od teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu. Pod označením AKROTMEL S sú dodávané štyri typy tmelov a to S1, S1 - transparent, S2 a S4 - štuka. Tmely AKROTMEL S1 a S2 vyhovujú triede 12,5, tzn. dynamickému namáhaniu -12,5%. AKROTMEL S4 - štuka obsahuje hrubozrnné plnivá, ktoré vytvárajú povrchovú štukovú štruktúru. Jednozložkové tmely, ktoré po zaschnutí vytvoria pružnú tesniacu vrstvu. Tieto materiály sú určené pre opravu škár a trhlín predovšetkým v stavebníctve.

Akrotmel S - tmely

tmel, akrylovy
0 Hodnotenie
3,12 €
Balenie tovaru
Zvoľte si väčšie balenie tovaru
Farba
tmel, transparent, na drevo
0 Hodnotenie
2,86 €
Balenie tovaru
Zvoľte si väčšie balenie tovaru
Farba
Akrotmel S4 - stuk
0 Hodnotenie
2,93 €
Farba
tmel, akryl
0 Hodnotenie
2,86 €
Farba
Balenie tovaru
Zvoľte si väčšie balenie tovaru