Polydimethyl siloxanová kvapaliny s tepelnou odolnosťou do 180 ° C. Ich štruktúra je odlišná od minerálnych olejov, zaisťuje stabilitu v širšom teplotnom rozsahu, malú zmenu viskozity v závislosti na teplote, veľmi dobré dielektrické vlastnosti, hydrofobitu, fyziologickú nezávadnosť. Sú dodávané vo viskozitách 15, 50, 100, 200, 350 a 500 mPa.s. Ďalej je v sortimente neionogénna vodná emulzia silikónového oleja LUKOSIOL E 35.

Lukosiol - oleje

Lukosiol M 15
0 Hodnotenie
Lukosil M 50 - 500
0 Hodnotenie
Lukosil E35
0 Hodnotenie
209,88 €