Reverzná osmóza je membránový proces, využívajúci k separácii látok rozpustených vo vode semipermeabilnú membránu, ktorá je priepustná pre vodu a zachytáva mikroorganizmy, koloidy, ióny rozpustených solí aj molekuly organických látok.

Jedná sa o technológiu, ktorá sa využíva v mnohých odboroch, ako napríklad priemysel, odsoľovania morskej vody, zdravotníctvo, automobilová výroba, atď ... Molekuly väčšie ako molekuly vody neprejdú cez osmotickú membránu, takže membrána prepustí molekuly vody, avšak neprepustí rôzne prímesi a nečistoty.

Takto sa cez osmotickú membránu dostane len určité množstvo vody, zvyšná voda obmýva povrch membrány a odvádza znečisťujúce látky do odpadu. Aby sa neupravená voda začala filtrovať, je potrebný tlak, voda začína prenikať cez polopriepustnú membránu tak, že na nej zostávajú nečistoty a do valca s čistou vodou prenikajú iba molekuly čistej vody. To je skrátený princíp reverznej osmózy.