Ionex alebo menič iónov je vysokomolekulárna látka s dostatočnom pórovitosťou, ktorej základný skelet na povrchu nesie elektrický náboj. V praxi používané meniče iónov sú väčšinou syntetické vysokomolekulárne organické látky, najčastejšie na báze styrénu, polyakrylátu, fenolformaldehydových živíc a podobne.

Lewatit®

LEWATIT HD50
0 Hodnotenie
315,00 €
LEWATIT HD50 / 1 l
0 Hodnotenie
14,90 €
LEWATIT_HD50-250ml8
0 Hodnotenie
11,90 €
LEWATIT HD50 / 250 ml
0 Hodnotenie
6,90 €
lewatit s 1567
0 Hodnotenie
LEWATIT M500 / 25 l
0 Hodnotenie
LEWATIT NM 60
0 Hodnotenie
126,00 €