SK | EN | SRB

• Úvod

Spoločnosť SAMPLE Bratislava, s.r.o. je distribútor produktov pre úpravu vody, chemikálií a chemicko-potravinárskych obalov.

Je jediným zmluvným predajcom ionexových hmôt zn. Lewatit pre Slovenskú republiku a zároveň predajcom pre Slovinsko, Chorvátsko, Bosnu i Hercegovinu, Srbsko, Makedoniju a Čiernu Horu.

Spoločnosť je oprávnená poskytovať aplikačný a poradenský servis v oblasti použitia ionexových hmôt zn. Lewatit.

Zároveň je distribútor technických chemikálií, hlavne regenerantov a korekčných chemikálií pre energetické a teplárenské podniky.

Novinky •

Seminár v Chorvátsku
Koncom septembra sme zorganizovali spoločne s výrobcom firmou LANXESS GmbH Leverkusen pre chorvátskych klientov prezentačno-odborný seminár na tému "Ionexové hmoty pri úprave priemyselných vôd". Seminár sa konal v rezorte Novi Vinodolski v Chorvátsku a zúčastnilo sa ho 40 zákazníkov.
26.-28.september 2011

Bilancia za rok 2010
Naša spoločnosť ukončila úspešne rok 2010 s predajom 610 m3 ionexových hmôt. Na slovenskom trhu predaj LEWATITOV v roku 2010 predstavoval viac ako 70 %-ný podiel celkového predaja ionexových hmôt (zdroj - colná dovozná štatistika).
február 2011

Otvorenie nového závodu v Indii
V decembri sa Ing.Vlastimil Džunko zúčastnil slávnostného otvorenia nového výrobného závodu v Jhagadii v Indii. Ide o závod s najnovšou výrobnou technológiou ionexových hmôt a produkcia je určená pre ázijský trh.
1.-3.december 2010

Seminár
V máji 2010 sa uskutočnil prezentačno-odborný seminár venovaný problematike prevádzky ionexových hmôt a úpravy vody v energetike. Seminára sa zúčastnilo okolo 80 zákazníkov z ČR a SR. Miestom konania bol Hotel Zámek Hrubá skála v Českom ráji. Súčasťou seminára bola aj prezentácia firmy WABAG z ČR.
máj 2010

Lewatit MonoPlus S 108
Výrobca Lanxess začína od 1.4.2010 s dodávkami silno kyslého katexu LEWATIT MonoPlus S 108, ktorý nahrádza starší produkt LEWATIT MonoPlus S 100. Nový vylepšený typ sa vyznačuje hlavne vyššou kapacitou, ktorá poskytuje lepšiu kvalitu upravovanej vody, nižší výluh, a má vylepšené mechanické a osmotické vlastnosti.
1. apríl 2010